ALUMINIUM ASSOCIATION OF INDIA
 
  Home    |    Photo Gallery    |    Contact us  
ALUMINIUM ASSOCIATION OF INDIA
ALUMINIUM ASSOCIATION OF INDIA
History
Vision
Mission
AAI & Aluminium Industry
Bye-Laws
AAI Committees
AAI Members
 
Category A
 
Category B
 
Category C
 
Category D
 
Individual
 
Association
 
International Members
 
Students
 
Life Member
AAI Membership
Membership Application
Weblinks
 
r>
  Life Member  
  Mr. Alok Kumar Gupta  
  Mr. Arup Kanti Biswas  
  Dr. A. L Shashimohan  
  Mr. A K Murthy  
  Dr. A.K Mukhopadhyay  
  Dr. Animesh Mandal  
  Dr. Badi N.V  
  Dr. H. Sundara Murthy  
  Prof. K.S.S. Murthy  
  Prof. K.S. Raman  
  Mr. Promod Kumar Jain  
  Mr. M.C. Shaji  
  Ordnance Factory, Ambajhari  
  Mr. P.N Singh  
  Prof. Pradip Dutta  
  Mr. Pradeep Pramod Goel  
  Mr. Rabindra Misra  
  Mr. Rahul Malhotra  
  Mr. Rakesh Mishra  
  Mr. Ram Prakash Bhatia  
  Mr. R.T. Kulkarni  
  SMS India Pvt. Ltd.  
  Mr. Sadanand Humbarwadi  
  Mr. Sankaran Srinivasan  
  Mr. Shah Himanshu Vimalbhai  
  Mr. Shankar S Hosakere  
  Dr. Srinivasan K  
  Mr. Sudesh Subhash Kavathekar  
  Mr. Surendra Kumar Panda  
  Mr. Sruti Ranjan Behera  
  Mr. Vimal Kumar Somani  
  Dr. Vinod K Verma  
ALUMINIUM ASSOCIATION OF INDIA
Aluminium Metal  |  Aluminium Association  |  Aluminium Industry  |  Publications   |   Photo Gallery     Contact us